24.22

Yazın Türü: Şiir

ben, ben, ben
farklı hissettiğim illegalliklerim
topluma mâl edilmiş bir günahmış meğer.
bu görüngü muaf değil
hoşnutsuzluğundan kalbimin.

geleceğin hiçten biraz ötesi oluşu
gerçeğin gizemini çamur edemez.
gizi riskli bir seçim yaşam,
ürkekler için;
güvenli karanlık bir alan
veya
aydınlık müphem bir mekan.
bugünün tarihsizliği dünden belli üstelik
yarının bir sınır taşı yok
aksi hisler aklı yaralı bir vehimdir
şükür ki
dünya dev ayaklarıyla kaçıyor bizden
ya adım seslerinden sağır olduk
ya da sarsıntısından vaziyetimiz donuk.

farklı değilim; herkesten başka
sorumlusu da hiçbir benim, fakat
bu kervan çökecek unutuşa doğru
yeniden inşa olur zannederim;
unutuşu hatırladıkça
kahreden
bir unutma umudu.

Potkallarımız mailine gelsin!

Bir cevap yazın

Potkallarımız mailine gelsin!